• TALLERS DE CIRC


  Tallers de Circ pensats per a nens, joves i adults amb l'objectiu de fer una sesibilització i descoberta dels aperells i les tècniques de circ, es el primer contacte dels participants amb el circ i les seves disciplines, partint de la desconeixença envers una practica que els hi es desconeguda, oferint la possibilitat d'apropar-se al món del circ com a primer pas de sesibilització.

  Els Tallers de Circ es divideixen en quatre families diferents, depenent dels destinataris, els objectius o els espais, es configuren de diferent manera..

  - Taller de Circ
  - Taller de Circ en Família
  - Taller de Circ Social
  - Taller de Circ i Escola


 • Taller de Circ

  Adreçats a persones de qualsevol edat o col·lectiu, amb una durada d'una a dues hores, depenent de l'edat i la quantitat de participants, la configuració dels Tallers de Circ inclouran diferents tècniques adaptades a les franges d'edats i als diferents espais, ja siguin a interior o exterior, al carrer, places, sales, festes, entitats, col·lectius, grans espais... Els nivells de totes les tècniques s’adaptaran a les possibilitats dels participants.

  Més informació »

 • Taller de Circ en Família

  Un Diumenge al mes, durant tot l'any, l'Escola de Circ Saltimbanqui ofereix Circ en Família. Aquesta activitat està pensada com un espai lúdic, on la descoberta i la pràctica de les tècniques circenses, permeti a les famílies apropar-se al món del circ com a part activa i no merament com a espectadors, per tal que tots els membres de la família, puguin realitzar una activitat conjunta, dins d'un ambient de confiaça i afectiu.

  Més informació »

 • Taller de Circ Social

  Utilitzar el circ com eina de transformació i d'intervenció social amb els grups menys afavorits, discapacitats, persones en situació de risc o d'exclusió social, per millorar la cohesió social, l'apropament cultural i el creixement personal, a través d'una formació artística i com a instrument conductor per poder transmetre valors educatius.

  Més informació »

 • Taller de Circ i Escola

  Un dels nostres objectius es oferir tallers de circ de sensibilització i descoberta de les arts del circ a les Escoles de Primària, Secundària i Instituts de les comarques del Garraf, Alt i Baix Penedès, amb visites a l'Escola de Circ Saltimbanqui.

  Més Informació »