• Un dels nostres objectius es incorporar la formació de circ en el nostre sistema educatiu i socio-cultural, a travès dels cicles formatius dirigits a totes les persones de qualsevol col·lectiu o edat. Volem dotar d’una bona base en les tècniques circenses i la col·locació corporal.

  Formem artistes de Circ !!!


  Escola Preparatòria 16 a 30 anys

  Iniciació en les Arts del Circ amb una durada anual, ens permet fer una descoberta i/o un aprenentage de forma continuada i rigurosa, per aquells participants que hagin provat alguna tècnica de circ i vulguin aprofundir en les tècniques base o aquells que es volen preparar per presentar-se a les proves d'accés de les escoles professionals de circ.

  Més Informació »

 • Considerem que és molt importat que cada participant es senti bé dins d'un grup i és per això que obtenim experiències exitoses, ja que els participants son capaços d'aprendre a descobrir les pròpies habilitats i limitacions, sabent apreciar l'esforç realitzat i valorant la recompensa de la feina ben feta. El circ és multicultural, multidisciplinar, engrescant, educador, solidari i màgic.


  Escola Professional 16 a 30 anys

  Formació Professional amb un programa de dos anys, per totes aquelles persones que vulguin assumir competències professionals per realitzar activitats de circ, per actuar en públic amb números de circ, per formar companyies de circ o treballar com artistes solistes. També per aquells que tenen clar dedicar-se professionalment al circ o continuar amb la seva formació.

  Més Informació »

 • Escola Infantil 3 a 12 anys

  La sensibilització i la descoberta dels aparells i les tècniques de circ, desenvolupar la motricitat, el físic i el psicològic, conèixer el cos i el seu moviment, transmetre valors educatius com el respecte, la solidaritat, la comunicació i el treball en grup. Adquirir l'habit de la pràctica d'activitats físiques, fomentar la diversió en l'aprenentatge, el creixement personal i la creativitat artística. Descobreixen les tècniques a traves del joc i l'esbarjo.

  Més Informació »

 • Escola Juvenil 13 a 16 anys

  Circ per a Joves: Iniciació i descoberta de l'Acrobàcia al terra. Adquirir l'habit de la pràctica d'activitats físiques, fomentar la diversió en l'aprenentatge, el creixement personal i la creativitat artística. Un programa elaborat que permet assolir habilitats i coneixements als participants per desenvolupar la tècnica al seu nivell, amb seguretat i autonomia.

  Més Informació »

 • Cursos Regulars a partir de 16 anys

  Adreçats a joves i adults, a partir de 16 anys. Disposats en trimestres, durant tot l'any, ens permet iniciar-nos, aprofundir o perfeccionar les diferents tècniques de circ. Un programa elaborat que permet assolir habilitats i coneixements als participants per desenvolupar la tècnica al seu nivell, amb seguretat i autonomia.

  Acrobàcia, Trapezi, Equilibris Acrobàtics, Verticals...

  Més Informació »

 • Cursos Intensius Depenent del curs

  Dirigits a infants, joves i adults, amb una durada de 2 a 5 dies, ens permet fer una descoberta i/o aprenentatge d'una tècnica, aprofundir, complementar, perfeccionar, descobrir o com a recopilació d'informació a desenvolupar posteriorment.

  Programats durant els festius, caps de setmana, primavera, estiu...

  Més Informació »

 • Circ en Família 3 a 99 anys

  Integra la descoberta de les diferents tècniques de circ, com activitat física i creació artística en l’àmbit familiar, per tal que tots els membres de la família puguin realitzar una activitat conjunta, dins d'un ambient de confiaça i afectiu. Aquesta activitat està pensada com un espai lúdic on la descoberta i pràctica de les tècniques circenses permeti a les famílies apropar-se al món del circ com a part activa i no merament com a espectadors.

  Més Informació »

 • Tallers de Circ 3 a 99 anys

  Amb una durada curta d'1 a 2 hores, ens permet fer una descoberta de les diferents tècniques d'una manera lúdica i com sensibilització en les arts del circ. Adreçats a nens/es a partir de 3 anys, joves i adults, sempre amb formadors especialitzats per a cada tècnica. Depenent de les vostres necessitats, els tallers també poden anar acompanyats de petits espectacles d'exhibició.

  Més Informació »

 • Circ i Escola 7 a 18 anys

  L'Activitat esta pensada per Escoles, Centres de Formació i/o Instituts, interesats en realitzar una visita a l'Escola de Circ Saltimbanqui, oferir al seu alumnat i professorat una descoberta de les Tècniques del Circ, conèixer una escola de circ, descobrir a través d'una xerrada l'historia i l'actualitat del món del Circ.

  Més Informació »

 • Circ Social 3 a 99 anys

  Utilitzar el circ com eina de transformació i d'intervenció social amb els grups menys afavorits, discapacitats, persones en situació de risc o d'exclusió social, per millorar la cohesió social, l'apropament cultural i el creixement personal, a través d'una formació artística i com a instrument conductor per poder transmetre valors educatius.

  Més Informació »

Tornar inici Formació